Badania prenatalne

Badania prenatalne

Informujemy, że w naszym gabinecie istnieje możliwość wykonania badań prenatalnych zgodnie ze standardem FMF London (Fetal Medicine Foundation). Akredytacja gabinetów i lekarzy uprawnionych do wykonywania tych badań oparta jest o bardzo restrykcyjne kryteria. Ocena ryzyka chorób genetycznych powinna być dokonana łącznie z analizą testu biochemicznego (test podwójny: PAPPA i wolne BHCG; UWAGA – badanie musi być wykonane na analizatorze KOBAS firmy ROCHE, DELPHIA lub KRYPTOR, nie ma możliwości obliczenia ryzyka w oparciu o analizator ECLIA, metoda PRISCA) wykonywane w naszym punkcie pobrań DIAGNOSTYKI, bądź w każdym innym punkcie pobrań tego laboratorium.  Ciężarna powinna zgłosić się na pobranie krwi przed planowaną wizytą w gabinecie, po skończonym 11 tyg ciąży. Wynik należy wydrukowac z systemu i posiadać z sobą w czasie badania. Po zakończeniu badania ciężarna otrzymuje wynik od razu wraz z dalszymi rekomendacjami. Niezależnie od ewentualnego wykonania testów NIPT (Sanco, NIFTY itd), test podwójny powinien być wykonany. Oznaczenie tych markerów stanowi też składnik algorytmu pozwalającego oszacować ryzyko stanu przedrzucawkowego oraz ograniczonego wzrastania płodu w kolejnych etapach ciąży.
INFORMUJEMY, że badania tego typu powinny być oferowane WSZYSTKIM ciężarnym, niezależnie od ich wieku i przeszłości położniczej. Jest to wyraźnie zawarte w rekomendacjach PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) i wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.

Przedstawiamy prawidłowo wykonane badanie USG w I trymestrze, uwidaczniające przezierność karkową (NT) i kość nosową dziecka (NB)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.