Test NIFTY™ – nieinwazyjny test prenatalny (NIPT)

Test NIFTY™ – nieinwazyjny test prenatalny (NIPT)

Jako uzupełnienie wykonywanych w naszym gabinecie badań prenatalnych wprowadziliśmy też kilka nieinwazyjnych testów prenatalnych, opierających się na wykrywaniu DNA płodowego we krwi matki. Między innymi test NIFTY™.
Test NIFTY™ to nieinwazyjny test prenatalny (NIPT), który wykrywa zespół Downa i inne wybrane nieprawidłowości genetyczne spowodowane dodatkowymi lub brakującymi informacjami genetycznymi w DNA dziecka.
NIFTY™ opiera się na małej próbce krwi matczynej i jest dostępny już od 10 tygodnia ciąży.
NIFTY™ oferuje wyższą dokładność niż tradycyjne testy przesiewowe i, w przeciwieństwie do inwazyjnych procedur takich jak amniopunkcja, nie stwarza ryzyka poronienia ani zagrożenia dla dziecka.
NIFTY™ wykrywa trzy najczęściej występujące choroby trisomiczne, czyli zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau. Niezależne badania walidacyjne, w tym największe na świecie badanie dotyczące stosowania NIPT w praktyce klinicznej u prawie 147 000 kobiet, wykazały że NIFTY™ ma wskaźnik dokładności ponad 99% do wykrywania tych zespołów.
NIFTY™ oferuje również opcję testowania dla innych chorób genetycznych, takich jak zespoły delecji i aneuploidie chromosomów płciowych. Jeśli chcesz wiedzieć wcześniej, NIFTY™ może również dostarczyć informację o płci dziecka.
Wyniki są dostępne w ciągu max 10 dni roboczych (najczęsciej 5-7) u lekarza, który zlecił test NIFTY™.
W naszym gabinecie zlecamy test NIFTY, wystawiamy skierowanie, z którym ciężarna udaje się do wskazanej placówki na pobranie krwi. Stamtąd kurier odbiera próbkę wraz z skierowaniem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.